Johanna

Miten Joselia ja sen hyvinvointikurssit syntyivät?

Joselia Oy:n on perustanut Johanna Kivistö, joka on valmistumassa Hyvinvointiteknologian maisterin koulutusohjelmasta 2021. Tätä ennen hän ehti työskennellä diplomi-insinööriksi (2009) valmistumisen jälkeen yli 10 vuotta asiantuntijaroolissa teollisuudessa. Hänellä on kokemusta hektisestä työkulttuurista, työmatkustamisen tuomasta kuormittumisesta sekä haasteista yhdistää henkilökohtaisen ja työelämän aikataulut ja sitä kautta palautumisesta huolehtimisesta. Hänellä on kokemusta neuropsykiatrisia (nepsy) oireita omaavan lapsen vanhempana siitä, miten nepsy-lasten vanhempien kuormitustasot ovat hälyttävällä tasolla. Nepsy- kirjoon kuuluu mm. ADHD, Autismin kirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä, kielenkehityksen erityisvaikeudet  yms.

Opintojen aikana Johanna tutustui Moodmetric-älysormukseen. Oma havahtuminen Moodmetric-älysormuksen kanssa oli herättävä. Kokemus siitä, että sormuksen avulla saatu tieto olisi voinut auttaa jo vuosia sitten lisäämään motivaatiota ja ymmärrystä omaa palautumista lisääviä asioita kohtaan. Kuten tiedetään, ei ole aina helppo tunnistaa, milloin omat voimavarat ovat äärirajoilla ja koska oma kamelin selkä katkeaa. Tähän Moodmetric tuo tärkeän palasen lisäämään jokaiselle näkyvyyttä ja ymmärrystä omien henkilökohtaisten voimavarojen ymmärtämiseen. Varhaisella puuttumisella ja ennaltaehkäisyllä voidaan vähentää henkisen kuormituksen aiheuttamia sairauspoissaolojen määrää, sekä lisätä tuotavuutta, tyytyväisyyttä työhön, elämänlaatua ja mikä tärkeintä, mahdollistaa kokonaisvaltaisempi hyvinvointi.

Nepsy -lasten vanhemmille suunnatun hyvinvointikurssin markkinoille saattamisen kimmokkeena oli tietoisuus siitä, että näille vanhemmille on kovin vähän tarjolla mitään omia voimavaroja lisääviä palveluja ja tukitoimia. Ensimmäinen kurssi pilotoitiin helmikuussa 2021 ja se on kehitetty yhteistyössä Vigofere Oy:n ja Tampereen seudun autismiyhdistyksen kanssa.

Pilottikurssin myötä, oli ilmeistä, että nepsy-lasten vanhemmille työ on yksi suuri voimavaratekijä. Tämä innosti Johannaa konseptoimaan hyvinvointikurssin myös yrityksille. Kurssia ei ole suunnattu vain työntekijöille, jotka ovat nepsy-lasten vanhempia, vaan jokaiselle joka kokee, että haluaisi lisää tukea ja ymmärrystä henkilökohtaisen arjen ja työelämän yhdistämisestä muodostuviin palautumisen haasteisiin. Ei voida poissulkea sitä tosiasiaa, että mielenterveyden haasteet ovat Suomessa suurin syy sairauspoissaoloille.

Pitkäjänteinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa löytää tasapaino palautumisen ja kuormituksen välille ovat Johannan kiinnostuksen kohteita ja niiden tuloksena syntyi myös Joselia Oy. Johannan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle kuormittavan arjen voimavarojen lisääminen.

Yhteystiedot:
Joselia Oy
Johanna Kivistö
joseliafinland@gmail.com
+358 40 350 4862
Y-tunnus 3177752-5